publication . Article . 2016

Utmåling og gjennomføring av straff: Utvalgte artikler fra tre festskrifter

Morten Holmboe;
Open Access
  • Published: 22 Dec 2016 Journal: Tidsskrift for strafferett, volume 16, pages 317-320 (issn: 1502-685X, eissn: 0809-9537, Copyright policy)
  • Publisher: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS
  • Country: Norway
Abstract
I 2015 og 2016 ble det utgitt flere festskrifter og jubileumsskrifter. Dette heftet av Tidsskrift for strafferett inneholder utvalgte artikler som er konsentrert om utmåling eller gjennomføring av straff: (1)Lov, sannhet, rett. Norges Høyesterett 200 år. Redigert av Tore Schei, Jens Edvin A. Skoghøy og Toril M. Øie. Universitetsforlaget, Oslo 2015. (2)Rettsavklaring og rettsutvikling. Festskrift til Tore Schei. Redigert av Magnus Matningsdal, Jens Edvin A. Skoghøy og Toril M. Øie. Universitetsforlaget, Oslo 2016. (3)Lov, liv og lære. Festskrift til Inge Lorange Backer. Redigert av Hans Christian Bugge, Hilde Indreberg, Aslak Syse og Arnulf Tverberg. Universitets...
Subjects
free text keywords: straffeutmåling, straffegjennomføring
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue