publication . Article . 2016

Ytring: bøtesoning - fører den til ny kriminalitet?

Morten Holmboe;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 30 Jun 2016
  • Country: Norway
Abstract
Når noen over 18 år får en bot, skal det fastsettes en subsidiær fengselsstraff – fra 1 til 120 dager – som skal sones hvis boten ikke betales (straffeloven § 55). Dette gjelder enten grunnlaget for boten er en dom, et ordinært forelegg eller et forenklet forelegg. I 2013 utgjorde soning av subsidiær fengselsstraff i fengsel 23 634 døgn, tilsvarende 69 fengselsplasser (Meld. St. 12 (2014-2015 s. 15).
Subjects
free text keywords: bøter, soning, subsidiær fengselsstraff, straffeloven, kriminalitet, Forer effect
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue