publication . Article . 2020

Values-based reflection in planning and experiential learning

Jens Erik Paulsen;
Open Access Danish
  • Published: 20 May 2020 Journal: Nordisk Politiforskning, volume 7, pages 61-76 (issn: 1894-8693, Copyright policy)
  • Publisher: Universitetsforlaget
  • Country: Norway
Abstract
Sammendrag Denne artikkelen argumenterer for bruken av en systematisk verdibasert refleksjon både til beslutningsstøtte i en planleggingsfase og som metode for erfaringslæring. Indirekte kan den også gi beslutningsstøtte i form av mønstergjenkjenning i travle situasjoner. Metoden er generell og har røtter i bidrag fra flere ulike fagfelter.
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Profesjonsetikk, verdier, politi, erfaringslæring, Professional ethics, values, refleksjon, lcsh:Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, lcsh:K1-7720, Sociology, Peer review, Pedagogy, Experiential learning
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue