publication . Article . 2020

The principle of discretion in policing

Rønning, Hild;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2020 Journal: Nordic Journal of Studies in Policing, volume 7, pages 218-241 (issn: 2703-7045, Copyright policy)
  • Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
  • Country: Norway
Abstract
Sammendrag Opportunitetsprinsippet åpner for at politiet selv kan bestemme om, og i så fall på hvilken måte, en tjenestehandling utføres når de rettslige forutsetninger for handlingen er oppfylt (Auglend & Mæland, 2016, s. 657). Politiet jobber i hovedsak innenfor to system: det polisiære, som hovedsakelig reguleres av politiloven og omhandler inngrep for å opprettholde ro og orden, ivareta sikkerhet og avverge og stanse lovbrudd; og det straffeprosessuelle, som i hovedsak reguleres av straffeprosessloven og omhandler forfølgelse av antatt straffbare forhold. Opportunitetsprinsippet gjelder for begge disse systemene. Her redegjøres det for prinsippets betydning ...
Subjects
free text keywords: principle of discretion, police, discretion, policing, rule of law, opportunitetsprinsippet, politi, skjønn, ordenstjeneste, rettssikkerhet, ordensjuss, lcsh:Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, lcsh:K1-7720
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue