publication . Article . 2020

Tårevåte Tiril: en etnografisk historie om idrettskonkurransens solidariske gleder

Broch, Trygve B;
Open Access
  • Published: 07 Dec 2020 Journal: Norsk Antropologisk Tidsskrift, volume 31, pages 268-281 (issn: 0802-7285, eissn: 1504-2898, Copyright policy)
  • Publisher: Scandinavian University Press/Universitetsforlaget
  • Country: Norway
Abstract
Sammendrag Organisert lagidrett forsøker å balansere individers og gruppens mål. Denne balansekunsten finner sted innenfor et rammeverk av seier og tap. Det er derfor lett å anta at idrettsutøvere læres målrettet rasjonalitet og at trenerens beste redskap er konkurranse. I det følgende rettes fokus mot hvorvidt den organiserte idretten kan forstås som å veilede ungdom i moral og om trenerens kulturelle verktøykasse også inneholder demokratiske verdier. Målet er å besvare problemstillingen: Hvordan formes ungdomsidrett av demokratiske idealer og hvilke implikasjoner har dette for opplevelser av moralske fellesskap? Med utgangspunkt i en etnografisk historie om hå...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Sosial glede, Konkurranse, Performance, Ungdom, Idrett, Fun, Anthropology, lcsh:Ethnology. Social and cultural anthropology, lcsh:GN301-674
Any information missing or wrong?Report an Issue