publication . Article . 2019

Kulturbegrepet og representasjonskrisen. [The Concept of Culture and the Crisis of Representation]

Emil A. Røyrvik;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 12 Jun 2019
  • Publisher: Universitetsforlaget
  • Country: Norway
Abstract
Artikkelen plasserer seg i den intense debatten om det antropologiske kulturbegrepet som oppstod i forbindelse med «representasjonskrisen» i faget fra 1980-tallet. Artikkelen argumenterer for at den pragmatiske løsningen på problemene som hefter ved kulturbegrepet, som mange antropologer i ettertid har benyttet seg av – altså det å slutte å skrive om kultur i entall og som substantiv, men heller skrive om «det kulturelle» som adjektiv – ikke er en epistemologisk (eller politisk) tilfredsstillende håndtering av problemet. Artikkelen diskuterer muligheten for å forme et fruktbart kulturbegrep som kan overskride begrepets mange sentrale dilemma og problemer, ved å ...
Subjects
free text keywords: Kultur, Culture, Kunnskap, Knowledge systems, Kognisjon, Cognition, Klassifikasjon, Classification, :Sosialantropologi: 250 [VDP], :Social anthropology: 250 [VDP], Anthropology, Kulturbegrepet, Kunnskap, Klassifikasjon, Kognisjon, Concept of Culture, Knowledge, Classification, Cognition, Kulturbegrepet, Sociology, Knowledge-based systems, Peer review, Cognitive science, lcsh:Ethnology. Social and cultural anthropology, lcsh:GN301-674
Any information missing or wrong?Report an Issue