publication . Article . 2019

Sannhetskommisjoner. Om institusjonalisert kunnskap, kritisk distanse og andre antropologiske utfordringer

Sidsel Saugestad;
Open Access Norwegian
  • Published: 20 Mar 2019
  • Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
  • Country: Norway
Abstract
Source at <a href=https://doi.org/10.18261/issn.1504-2898-2019-01-02>https://doi.org/10.18261/issn.1504-2898-2019-01-02</a>. Denne artikkelen ser på noen aspekter av en sannhetskommisjon som er oppnevnt i Norge. Den første delen skisserer bakgrunnen for oppnevnelsen og diskuterer de argumentene som ble fremlagt, supplert med sitater fra en avisdebatt. Den andre delen setter denne debatten inn i en bredere sammenheng av norsk-samiske relasjoner og gir noen eksempler på samisk kommunikasjon om rett til å være forskjellig. Ved bruk av begrepene fordeling (<i>redistribution</i>) og anerkjennelse (<i>recognition</i>) argumenteres det for at refordeling har vært en de...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: VDP::Social science: 200::Social anthropology: 250, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialantropologi: 250, Sannhetskommisjoner, Norsk-samiske relasjoner, Refordeling, Anerkjennelse, Truth Commissions, Norwegian-Sami relations, Redistribution, Recognition, Anthropology, Humanities, Sociology, lcsh:Ethnology. Social and cultural anthropology, lcsh:GN301-674
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue