publication . Article . 2018

Observational cinema and situational analysis: New vistas for the development of anthropological understanding

Bjørn Arntsen;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 19 Dec 2018
  • Publisher: Universitetsforlaget (Scandinavian University Press)
  • Country: Norway
Abstract
Source at <a href=https://doi.org/10.18261/issn.1504-2898-2018-03-04-08> https://doi.org/10.18261/issn.1504-2898-2018-03-04-08</a>. <p>Hvordan bidrar etnografisk film til antropologisk forståelse? Hva er likheter og forskjeller i perspektiver og metoder i etnografiske filmopptak og en mer konvensjonell antropologi? Film og tekst er to ulike representasjonsformer med ulike styrker og svakheter. Jeg vil her argumentere for at det i møtet mellom den i utgangspunktet tekstbaserte situasjonsanalysen, slik den formuleres av Manchesterskolen, og observasjonell film ligger særlige muligheter for utvikling av ny antropologisk forståelse. En viktig forutsetning er måten d...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: VDP::Social science: 200::Social anthropology: 250, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialantropologi: 250, Visual Anthropology, Fisheries management, Development research, Small-scale corruption, Visuell antropologi, Fiskeriforvaltning, Utviklingsforskning, Småskala korrupsjon, lcsh:Ethnology. Social and cultural anthropology, lcsh:GN301-674, Media studies, Sociology, Observational study, Situation analysis, Peer review, Movie theater, business.industry, business
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue