publication . Article . 2018

"Å tenkje som en fauel" Med videokamera i utforskning av relasjonsbygging og meningsdannelse mellom menneske og fugl

Bente Sundsvold;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 19 Dec 2018
  • Publisher: Universitetsforlaget
  • Country: Norway
Abstract
The following article, Sundsvold, B. (2018). "Å tenkje som en fauel" Med videokamera i utforskning av relasjonsbygging og meningsdannelse mellom menneske og fugl. <i>Norsk Antropologisk Tidsskrift, 29</i>(3-4), 179-198, can be accessed at <a href=https://doi.org/10.18261/issn.1504-2898-2018-03-04-06> https://doi.org/10.18261/issn.1504-2898-2018-03-04-06</a>. I artikkelen undersøkes hvordan bruken av videokamera i feltarbeidssituasjonen kan bidra til å utforske og utvikle tilnærminger til relasjonsbyggingen mellom to ulike arter, menneske og fugl. Empirien er hentet fra ærfuglrøkt på Helgelandskysten, og til en kvinnes arbeid med å bygge opp et nedlagt egg- og du...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: VDP::Social science: 200::Social anthropology: 250, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialantropologi: 250, Eider down harvesting, Anthropology beyond the human, Inter-species communication, Visual anthropology, Helgeland, Ærfuglrøkt, Antropologi ut over det menneskelige, Eto-/etnografi, Visuell antropologi, Helgelandskysten, Psychology, Humanities
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue