publication . Article . 2018

«Polakken kan»: Narrativer om polske migranters arbeid og tilhørighet i Norge

Linda Marie Dyrlid;
Open Access Norwegian
  • Published: 19 Dec 2018
  • Publisher: Universitetsforlaget
  • Country: Norway
Abstract
Mens ulike sider ved det politiske og strukturelle rammeverket som regulerer polske migranters rettigheter og plikter i Norge har endret seg siden EU-utvidelsen i 2004, ser andre mønstre ut til å ha blitt opprettholdt: Polske migranter blir fremdeles assosiert med spesielle segment i arbeidsmarkedet, og er fremdeles overrepresentert når det kommer til midlertidige arbeidskontrakter. Artikkelen identifiserer overgripende norske framstillinger av polske migranter og viser hvordan migrantenes egne meningsdannelser og strategier står i forhold til disse. I tillegg til å belyse hvordan informantene skaper fortellingene på svært ulike måter, går det fram hvordan denne...
Subjects
free text keywords: Migrasjon, Subjektposisjoner, Interseksjonalitet, Transnasjonalisme, Identitet, Migration, lcsh:Ethnology. Social and cultural anthropology, lcsh:GN301-674
Any information missing or wrong?Report an Issue