publication . Article . 2017

Berøring med takknemlighet - Den antropologiske erkjennelsesprosessen forstått som tingdannelse

Håkon Fyhn;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 30 Mar 2017
  • Publisher: Universitetsforlaget
  • Country: Norway
Abstract
Gjennom antropologisk deltakelse og empatisk innlevelse kan vi berøre et implisitt potensial av mening jeg argumenter for at kan utgjøre en viktig kilde til innsikt. Fordi potensialet vi berører i stor grad er uformet, må det gis form for å tjene som antropologisk innsikt. Jeg beskriver derfor den antropologiske erkjennelsesprosessen som tingdannelse. Rammeverket er inspirert av den japanske kampkunsten aikido, der dynamikken mellom tomhet og form står sentralt, sammen med en tydelig vektlegging av kroppen som erkjennelsesinstrument. Jeg bruker fenomenet «takking og bukking» i Japan som eksempel. Det som begynte som en vag fornemmelse av kvaliteten i møtet når v...
Subjects
free text keywords: Cognitive science, Artificial intelligence, business.industry, business, Psychology, Emptiness
Any information missing or wrong?Report an Issue