publication . Article . 2016

Naturen som rekreasjon og heteroseksuell romantikk: - En studie av russiske kvinnelige migranters poetiske fortellinger om natur og kjønn

Tatiana Wara; Mai Camilla Munkejord;
Open Access
  • Published: 10 Feb 2016 Journal: Norsk antropologisk tidsskrift, volume 26, pages 23-38 (issn: 0802-7285, eissn: 1504-2898, Copyright policy)
  • Publisher: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS
  • Country: Norway
Abstract
Dette er den aksepterte manusversjonen. Publisert versjon er tilgjengelig her: <a href=https://www.idunn.no/nat>https://www.idunn.no/nat</a> Denne artikkelen undersøker forbindelser mellom natur og kjønn. Vi analyserer data fra feltarbeid og intervjuer med kvinnelige russiske migranter som har bosatt seg i en liten by i Finnmark sammen med en norsk mannlig partner. I artikkelen bygger vi på nyere antropologiske forståelser av natur, samt studier om hvordan natur/sted, kultur og kjønn gjensidig konstituerer hverandre. Basert på denne litteraturen, samt med inspirasjon fra kroppsfenomenologi (Merleau-Ponty 1994) og feministisk fenomenologi (Ahmed 2004), viser arti...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialantropologi: 250, VDP::Social science: 200::Social anthropology: 250, Sociology, Art history, Humanities
Related Organizations
19 references, page 1 of 2

Aarseth, Helene. 2007. "Between Labour and Love: The Re-erotization of Home-making in Egalitarian Couples within a Nordic Context." NORA - Nordic Journal of Women's Studies 15 (2-3):133-143.

Ahmed, Sara. 2004a. "Affective Economies." Social Text 22 (2):117-139.

Ahmed, Sara. 2004b. "Collective Feelings Or, the Impressions Left by Others." Theory, Culture & Society 21 (2):25-42, .

Aure, Marit. 2008. "Arbeidsmigrasjon fra Teriberka til Båtsfjord 1999-2002." PhD, Institutt for samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø. [OpenAIRE]

Berg, Anne-Jorunn, Anne Britt Flemmen, and Berit Gullikstad, eds. 2010. Likestilte norskheter: om kjønn og etnisiteter. Oslo: Fagbokforlaget.

Berg, Nina G., and Hans K. Lysgård. 2004. "Ruralitet og urbanitet - bygd og by." In Mennesker, steder og regionale endringer., edited by Nina G. Berg, Britt Dale, Hans K. Lysgård and Anders Løfgren, 61-76. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Broch, Harald Beyer. 2004. "Barndommens grønne dal. Om betydningen av barns naturopplevelser." Norsk antropologisk tidsskrift 15 (1-2):101-113.

Broch, Harald Beyer. 2014. "Sanser i samsplii: Glimt fra sjarkfiske i Nord-Norge." Norsk antropologisk tidsskrift 25 (3-4):151-165.

Bye, Linda Marie. 2009. "'How to be a rural man': Young men's performances and negotiations of rural masculinities." Journal of Rural Studies 25:278-288.

Baerenholdt, Jørgen Ole. 2001. "Territorialitet, mobilitet og mestringsstrategier." In Rum, praksis og mobilitet, edited by Kirsten Simonsen, 141-172. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.

Danielsen, Kirsten. 2009. "Kjaerlighet uten grenser. Krysskulturelle ekteskap - kulturell forankring og individuell erfaring." Sosiologisk tidsskrift 17 (2):99-120.

Flemmen, Anne Britt. 2002. "Motsetningsfylte signaler. Om kjønnsrelasjoner, heteroseksualitet og rom." Kvinneforskning 1:22-33.

Flemmen, Anne Britt. 2007. "Russiske kvinner i nordnorske aviser - minoritets- og majoritetskonstruksjoner." Tidsskrift for kjønnsforskning 1:37-53.

Flemmen, Anne Britt, and Ann Therese Lotherington. 2008. "Transnational Marriages: Politics and Desire." In Mobility and Place. Enacting Northern European Periphery, edited by Jørgen Ole Baerenholdt and Bryndhild Granås, 127-138. Aldershot: Ashgate.

Forsberg, Gunnel. 2001. "The difference that space makes. A way to describe the construction of local and regional gender contracts." Norsk Geografisk Tidsskrift 55 (3):161-165.

19 references, page 1 of 2
Any information missing or wrong?Report an Issue