publication . Article . 2020

Digitale bevis i norske gjenåpningsbegjæringer – kan vi utelukke systematiske feil?

Nina Sunde;
Open Access
  • Published: 02 Apr 2020 Journal: Tidsskrift for strafferett, volume 20, pages 18-37 (issn: 1502-685X, eissn: 0809-9537, Copyright policy)
  • Publisher: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS
  • Country: Norway
Abstract
Artikkelen er publisert under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at utgiver tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon/tekstversjonen). Digitale bevis betraktes gjerne som objektive og pålitelige bevis. I denne artikkelen settes søkelyset på hvor gyldig slutningen egentlig er. Vet vi egentlig nok til å kunne utelukke systematiske feil i vurderingen av noen bevistyper som f.eks. digitale bevis ved behandlingen av gjenåpningsbegjæringer? En analyse av Gjenopptake...
Subjects
free text keywords: justisfeil, gjenopptakelseskommisjonen, etterforskning, digitale bevis, bevisbedømmelse, dataetterforskning, systematiske feil, feilvurdering
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue