publication . Article . 2019

Utvalgte høyesterettsavgjørelser i strafferett 2018

Morten Holmboe;
Open Access Norwegian
  • Published: 26 Apr 2019
  • Publisher: Universitetsforlaget
  • Country: Norway
Abstract
Artikkelen er publisert under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at utgiver tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon/tekstversjonen). Temaet for denne artikkelen er Høyesteretts avgjørelser i saker om materiell strafferett i 2018. Formålet med artikkelen er ikke å nevne alle avgjørelsene, men å se hen til generelle trekk.
Subjects
free text keywords: strafferett, høyesterett, rettsavgjørelser
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue