Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Publication . Article . 2019

Adalékok Batthyány (III.) Boldizsár könyvtárához, Könyvszámlák, könyvszerző humanisták, újonnan azonosított művek

Könyvszámlák, könyvszerző humanisták, újonnan azonosított művek
Orbán, Áron;
Open Access
Published: 09 Mar 2019
Country: Hungary
Abstract

Contribution à l’étude de la bibliothèque de Balthasar (IIIe) Batthyány. Factures, acquéreurs et ouvrages récemment identifiés Balthasar Batthyány, l’un des aristocrates les plus cultivés de son époque, était un collectionneur passionné de livres. Béla Iványi fut le premier à étudier systématiquement l’activité de collectionneur de Batthyány et à établir la liste de ses livres. Dans leur Balthasar Batthyány und seine Bibliothek, paru en 2004, István Monok, Péter Ötvös et Edina Zvara ont reconstruit, sur la base de quelques lettres et factures conservées aux Archives Nationales (P 1314), la partie prépondérante de la bibliothèque. 670 volumes ont été identifiés jusqu’à aujourd’hui, mais la liste peut être élargie, en s’appuyant sur quelques nouvelles informations fournies par les lettres et les factures étudiées, en corrigeant quelques fautes de lecture héritées d’Iványi et enfin en se servant de quelques récentes bases de données informatiques. Au total, j’ai réussi á identifier 24 ouvrages supplémentaires de la collection. Il ressort des lettres étudiées que Batthyány avait recours à des méthodes très variées pour acquérir de nouveaux ouvrages et que dans ses efforts, il avait été assisté de nombreux humanistes, scientifiques et vassaux.

Magyar Könyvszemle, Évf. 134 szám 3 (2018): Magyar Könyvszemle

Related Organizations
51 references, page 1 of 6

Sixteenth-Century Hungary, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2009, 9-38. 6 m onk István, Batthyány Boldizsár, a franciás = Acta Universitatis Szegediensis: Acta His-

toriae Litterarum Hungaricarum, 29(2006), 185-198. 7 Byarl 1977b és 1979, i. m.; BoByor 2009, i. m. 39-84. 8 Clusius magyarországi tevékenységét és Batthyányval való kapcsolatát sokan kutatták. Bib-

liográfia 1983-ig: Carolus Clusius' Fungorum in Pannoniis observatorum brevis historia et Codex

és Jeanplong József, Bp., Akadémiai / Graz, Verlaganstalt, 1983, 225-232; a későbbi kutatók közül

Egmond Florikét (több tanulmány) és Bobory Dórát (pl. 2009, i. m. 85-100) említem példaként. 9 IványI 1983, i. m. Függelék. A továbbiakban az egyszerűség kedvéért Iványi műveként em-

lítem a kiadást. 10 Byarl Aubry missziliseit újra közölte, de úgy, hogy nagyrészt egyszerűen Iványi hagyaték-

állította: Byarl Ö. Szabolcs, 400 éves francia levelek és könyvszámlák, Batthyány Boldizsár és 64 A kutatásban elhanyagolt Corvinusról a legrészletesebb életrajz még mindig h tlar , Wenzel,

ener Universität, Die Wiener Universität und ihre Gelehrten 1520-1565, Wien, Holzhausen, 1895,

313-331. Lásd még elsősorban Byarl 1977a és 1979, i. m. ill. BoByor 2009, i. m. 65 Régen stájer városok, ma: Ptuj és Maribor (Szlovénia). 66 Róluk és Pistalotiusról nagyon kevés a szakirodalom; rövid összefoglalást nyújt Bo Byor

2009, i. m. 63-68. 67 Öt fennmaradt levelének (BL 51893-51897) szinte mindegyike érint alkímiai témákat. 68 m onk István, A magyarországi főnemesség könyvgyűjtési szokásai a XVI-XVII. században

Funded by
EC| COLLMOT
Project
COLLMOT
Complex structure and dynamics of collective motion
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 227878
  • Funding stream: FP7 | SP2 | ERC
Download fromView all 3 sources
lock_open
moresidebar