Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Publication . Article . 2018

Todoreszku Gyula és az OSZK Cyrillica-gyűjteménye

Nagy, Levente;
Open Access
Hungarian
Published: 16 Nov 2018
Publisher: Magyar Könyvszemle
Country: Hungary
Abstract

Gyula Todoreszku et la collection Cyrillica de la BN de Hongrie L’objectif de mon étude est la présentation des imprimés anciens roumains localisés dans la collection Cyrillica de la Bibliothèque Nationale de Budapest. Au moment présent, la collection est composée de 160 imprimés. Le catalogue central electronique rend compte de 29 imprimés supplémentaires qui proviennent certainement du legs Todoreszku. Il s’agit donc de 189 anciens livres roumains. Dans mon étude, j’esquisserai en grandes lignes la fortune des cyrillica de la collection Todoreszku et l’histoire de la formation de la collection des cyrillica. La recherche m’a fourni l’occasion d’identifier 5 imprimés auparavant inconnus et de constater que la collection renferme 4 exemples uniques d’anciens imprimés roumains.

Magyar Könyvszemle, Évf. 134 szám 2 (2018): Magyar Könyvszemle

Related Organizations
24 references, page 1 of 3

3 A két legfontosabb: p oenarU , Daniela, Contribuții la Bibliografia românească veche, Târgoviște, Muzeul Județului Dâmbovița 1973; Chindriș, Ioan, Îmbogățirea Bibliografiei Românești Vechi. Sugestii exemplificate = Satu Mare. Studii și Comunicări, 7-8(1986-1987), 269-289.

4 c ânDea , Virgil, Mărturii românești peste hotare, Creaţii româneşti şi izvoare despre români în colecţii din străinătate, Seria nouă I-IV, București, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2010-2012.

5 Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830), Recuperarea unei identități culturale [a továbbiakban: CRVIH, mindig a lapszámokra hivatkozok e kiadvány esetében], ed. de Ioan Chindriș, Niculina Iacob, Eva Mârza, Anca Elisabeta Tatay, Otilia Urs, Bogdan Crăciun, Roxana Moldovan, Ana Maria Roman-Negoi, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2016. Magyarul lásd Monok István recenzióját: Magyar Könyvszemle, 133(2017), 3, 371-373.

6 Kereséshez egyébként mindenkinek inkább az elektronikus változatot ajánlom, mivel a bibliográfiában mindössze egyetlen, a kiadványok megjelenését időrendben felsoroló mutató, található. A PDF-változat letölthető: http://diam.uab.ro/istorie.uab.ro/cercetare/recuperarea/rezultate/ Catalog_habsburgic.pdf

9 Urs , Otilia, Criterii de descriere a cărții românești vechi în Bibliografia Românească Veche. Evaluări și perspective = Diacronia, 13(2015), 1, 349-356. Letölthető: http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A13551/pdf (Letöltés: 2018. 01. 23.)

10 ștremPel, Gabriel, Prefață = Bibliografia românească modernă (1831-1918), vol. I, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1984, VI.

11 Az erről megjelent katalógus: a n Driesc U, Bogdan, Carte românească veche în colecțiile Bibliotecii Universității Eötvös Loránd Budapesta, i. m. Lásd még: Chindriș 1997, i. m.; Chindriș 1998, i. m.; g LücK 1998-1999, i. m.

12 Lásd Flore Anna 1939. szeptember 14., október 6. és október 22-én Fitz Józsefnek, az OSZK akkori főigazgatójának írt leveleit: OSZK, Irattár, TH 16.

13 A levelek alapján Todoreszku az alábbi nyugat-európai városokban járt: 1899. augusztus 14-én San Marino; 1910. augusztus 10. London; augusztus 8. Liszabon; augusztus 18. Bordeaux; 1911. február 20. Genova. Az említett leveleket lásd: OSZK, Levelestár. A Schnepfenthalból Flore

20 1885-ben egyébként Flore Sztanisits Mária Todoreszkuék Népszínház utca 32. szám alatt lévő házában lakott. Minderről lásd: BFL - VII.173.a - 1885 - 0781.

Funded by
EC| COLLMOT
Project
COLLMOT
Complex structure and dynamics of collective motion
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 227878
  • Funding stream: FP7 | SP2 | ERC
moresidebar