Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 3 versions
Publication . Article . 2020

Kvalita informací o zdraví na webových stránkách s největším potenciálem ovlivnit uživatele v České republice

Jitka Rusová; Ondřej Pleskot;
Open Access
English
Published: 27 Jun 2020
Country: Czech Republic
Abstract

Aim. To determine which websites most influenced Internet users in the Czech Republic in health matters, to assess the quality of these websites according to predetermined criteria, and to analyse the impact of the project MedLike. Methods. The points assigned to individual websites displayed when searching 734 terms (diseases and symptoms) were summed up to obtain a list of the most viewed websites. The quality of the websites was assessed according to predetermined criteria. Results. The websites with the greatest potential to influence Internet users in terms of health information (the most viewed websites) are ulekare.cz, mojezdravi.cz, cs.wikipedia.org. Most of them lack links to resources, information about the authors and dates of publication/updates. The articles are not easy to understand and contain unexplained medical terms. A vast majority of websites lacked updated information. Conclusion. Incorrect, misleading, and not up to date information was found in the articles. This can lead to the harm to the user. Cíl. Zjistit, které weby nejvíce ovlivnily uživatele internetu v České republice v oblasti zdraví, posoudit kvalitu těchto webových stránek podle předem stanovených kritérií a analyzovat dopad projektu MedLike. Metody. Body přiřazené jednotlivým webovým stránkám zobrazeným při vyhledávání 734 termínů (nemoci a příznaky) byly sečteny, aby byl získán seznam nejsledovanějších webových stránek. Kvalita webových stránek byla hodnocena podle předem stanovených kritérií. Výsledky. Weby s největším potenciálem ovlivnit uživatele internetu z hlediska informací o zdraví (nejsledovanější weby) jsou ulekare.cz, mojezdravi.cz, cs.wikipedia.org. U většiny z nich chybí odkazy na zdroje, informace o autorech a data vydání / aktualizace. Články nejsou snadno srozumitelné a obsahují nevysvětlené lékařské pojmy. Drtivé většině webových stránek chyběly aktualizované informace. Závěr. V článcích byly nalezeny nesprávné, zavádějící a neaktuální informace. To může vést k poškození uživatele.

Subjects by Vocabulary

Library of Congress Subject Headings: lcsh:Education (General) lcsh:L7-991 lcsh:Social sciences (General) lcsh:H1-99

Microsoft Academic Graph classification: Health literacy Health information The Internet business.industry business Quality (business) media_common.quotation_subject media_common Internet users Czech language.human_language language Internet privacy Harm

Subjects

The Internet, quality assessment criteria, online information, health information, health literacy, informace o zdraví, internet, kritéria pro hodnocení kvality, online informace, zdravotní gramotnost, the internet, quality assessment criteria, online information, health information, health literacy

Related Organizations
moresidebar