publication . Other literature type . Report . 2015

Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2015

Bremset, Gunnbjørn; Østborg, Gunnel Marie; Aronsen, Tonje; Saksgård, Laila M.; Næsje, Tor;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Unpublished
  • Country: Norway
Abstract
Bremset, G., Østborg, G.M., Aronsen, T., Saksgård, L. & Næsje, T.F. 2015. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2015. - NINA Rapport 1213 Undersøkelsene i Altaelva og Repparfjordelva er en videreføring av et undersøkelsesprogram som har vært gjennomført i siden 1989. Klassifisering av laks med tanke på opphav er basert på en kombinasjon av ytre kjennetegn og analyser av skjellkarakterer. I skjellmaterialet fra laks fanget under sportsfiske i Altaelva var det ifølge skjellanalyser 766 villaks og 23 oppdrettslaks. Skjellmaterialet fra sportsfisket i Repparfjordelva fordelte seg i 1227 villaks og 14 oppdrettslaks. Andel oppdrettslaks i de to...
Persistent Identifiers
Related Organizations
Download fromView all 2 versions
ResearchGate
Other literature type . 2015
Provider: Datacite
Any information missing or wrong?Report an Issue