publication . Other literature type . Book . Report . 2017

Alkoholbruk og alkoholkultur i en kommune i Nord-Norge. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS

Randi Wågø Aas; Mikkel Magnus Thørrisen; Silje Lill Rimstad; Hildegunn Sagvaag; Åsa Sjøgren;
Open Access
  • Published: 01 Nov 2017
  • Publisher: Unpublished
  • Country: Norway
Abstract
Norge har vi hatt tradisjoner for at det kun har vaert de som har omfattende problemer med alkoholbruk, som har fatt et tilbud pa arbeidsplassen. Derved har problemstillinger som kanskje kunne vaert identifisert og lost pa et tidligere stadium ikke blitt adressert for problemet har vokst seg storre. Dette er i endring, bade nasjonalt og internasjonalt. Arbeidsplassen skal na ivareta en rolle ogsa overfor den betydelige storre gruppen som drikker pa et niva som innebaerer en risiko for uonskede konsekvenser av alkoholbruk. Virksomheter og bedriftshelsetjenesten er derved i ferd med a fa en ny folkehelseoppgave. Dette er bakgrunnen for et forskningsprosjekt som he...
Subjects
free text keywords: alkohol, WIRUS, sykefravær, sykenærvær, :Social science: 200 [VDP], Philosophy, Humanities
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue