publication . Doctoral thesis . Other literature type . 2018

Konstruksjonen av den problematiske lærerutdanningen Lærerutdanningen i et institusjonelt og politisk landskap

Smeplass, Eli;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: NTNU
  • Country: Norway
Abstract
Sammendrag Norsk lærerutdanning er under stort press fra media, politikere og ett offentlig utdanningssystem opptatt av hvordan man kan reformere og forbedre norsk skole og lærerutdanningen. Avhandlingen retter fokuset på hvordan problemer og løsninger defineres av ulike aktører tilknyttet lærerutdanningen og lærerprofesjonen. Ett ensidig fokus på lærerutdanningens formelle organisering, og hvordan ting burde være, gir et lite nyansert bilde av de faktiske utfordringer lærerutdanningen og nyutdannede lærere møter i praksis. Studien er orientert av to forskningsspørsmål. For det første hvilke forståelser av problemer og løsninger sentrale aktører i lærerutdanning...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Lærerutdanning, utdanningspolitikk, nyutdannede lærere, nyinstitusjonell teori, avkobling, :Social science: 200::Sociology: 220 [VDP]
Download fromView all 2 versions
ResearchGate
Other literature type . 2018
Provider: Datacite
Any information missing or wrong?Report an Issue