publication . Book . Other literature type . Report . 2014

Barn og natur. Nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur.

Skår, Margrete; Gundersen, Vegard; Bischoff, Annette; Follo, Gro Irene; Pareliussen, Ingar; Stordahl, Gjertrud; Tordsson, Björn;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2014
  • Country: Norway
Abstract
Temaheftet presenterer hovedfunn fra en nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur. Undersøkelsen er del av en treårig studie finansiert av Norges forskningsråd. Studien vil bidra med kunnskap om innhold og meningsdannelse i barnas ulike naturerfaringer. I tillegg til spørreundersøkelsen omfatter studien også en litteraturstudie og kvalitative casestudier i barnehage, leirskole, organiserte uteaktiviteter og uteaktiviteter uten voksen tilstedeværelse. © Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.
Subjects
free text keywords: barn, friluftsliv, fritid, natur, 330
Any information missing or wrong?Report an Issue