publication . Research . Preprint . Article . 2015

Regionalne zroznicowanie aktywnosci przedsiebiorstw przemyslowych w zakresie wykorzystania finansowych instrumentow publicznego wsparcia innowacji w okresie 2011-2013

Wiesława Gierańczyk; Agata Sadoch;
Open Access Polish
  • Published: 01 Apr 2015
  • Publisher: Toruń: Institute of Economic Research (IER)
Abstract
Innowacje kojarzone sa z postepem i nowoczesnoscia, a ich dyfuzja do sfery praktycznego funkcjonowania przyczynia sie w duzej mierze do rozwoju gospodarczego. Stanowia one sile napedowa rozwoju gospodarki, sa bowiem specyficznymi narzedziami przedsiebiorczosci. Pomimo, ze korzysci plynace z bycia innowacyjnym sa powszechnie znane i akceptowane, to aktywnosc innowacyjna polskich przedsiebiorstw nie jest duza. Jedna z powazniejszych barier uruchamiania procesow innowacyjnych sa koszty. Czesto przekraczaja one mozliwosci przedsiebiorstw. Obecnie na polskim rynku dostepne sa instrumenty wspomagajace finansowanie innowacji. W niniejszym artykule przeanalizowano aktyw...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: O18, O30, O38, O39, konkurencyjnosc, dzialalnosc innowacyjna, publiczne wsparcie dzialalnosci innowacyjnej, konkurencyjnosc; dzialalnosc innowacyjna; publiczne wsparcie dzialalnosci innowacyjnej., ddc:330, jel:O18, jel:O30, jel:O38, jel:O39, Public support, Modernity, media_common.quotation_subject, media_common, Industrial organization, Innovation process, Engineering, business.industry, business, Management, Entrepreneurship, Financial instrument

Audretsch, D. (2001). Research issues relating to structure, competition, and performance of small technology-based firms. Small Business Economics, Vol. 16, Nr 1.

Bukowski, M., Szpor A. & Śniegocki A. (2012). Potencjał i barier polskiej innowacyjności. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych. Retrieved from

http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/media/_multimedia/C447085F017A4547B51F37 A08127B160/20120309_115644%20Potencjal%20i%20bariery%20polskiej%2 0innowacyjnosci.pdf (25.02.2015).

Everitt, B.S., Landau, S., Leese, M. & Stahl, D. (2011). Cluster analysis, 5th Edition. Wiley Series in Probability and Statistics. DOI: 10.1002/9780470977811.index

Frąś, J. (2013). Zarządzanie procesem wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 34. Źródło http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip34-2013/SiP-34-t1-175.pdf (2.02.2015).

Gierańczyk, W. & Kordowska A. (2014). Cele działalności, przeszkody oraz konkurencyjność innowacji w opinii przedsiębiorstw przemysłowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2010-2012, Marketing i Rynek, nr 10.

Griffith, R., Redding, S. &Van Reenen, J. (2001). Measuring the cost-effectiveness of an R&D tax credit for the UK. Fiscal Studies., Vol. 22, No. 3/2001. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-5890.2001.tb00047.x. (25.02.2015). [OpenAIRE]

Głodek, P. & Gołębiowski, M. (2006). Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy. Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa. Źródło http://www.rsi.org.pl/dane/download/vademekum_2tom_finansowanie_innowa cji.pdf (26.02.2015).

Hettne, B. (1983). The development of development theory. Acta Sociologica, 26 (3/4). Źródło http://dx.doi.org/10.1177/ 000169938302600303 (25.02.2015)

http://inwestor.msp.gov.pl/si/polska-gospodarka/wiadomoscigospodarcze/25869,Obecny-stan-aktywnosci-innowacyjnej-polskichprzedsiebiorstw.html, (19.02.2014).

Krueger, A.O. (1968). Factor endowments and per capita income differences among countries. Economic Journal, 78(311). Retrieved from http://dx.doi.org/10.2307/2229388 (22.02.2015).

Low, D. & Chapman, R. (2007). Inter-relationships between innovation and market orientation of SMEs. Management Research News, Vol. 30, Nr 12.

Lucas, R.E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22: 3-42. Retrieved from http://dx.doi. org/10.1016/0304-3932(88)90168-7 (25.02.2015)

Matsuyama, K. (1992). Innovation and growth in the global economy. Journal of International Economy, 33(3-4). Retrieved from http:// dx.doi.org/10.1016/0022-1996(92)90011-8 (23.02.2015).

Any information missing or wrong?Report an Issue