Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 3 versions
Publication . Article . 2020

Suunatud refleksiooni protseduuri rakendamise peamised kasutegurid ja kitsaskohad õpetajakoolituse üliõpilaste ja õpetajate hinnangul

Raili Allas; Äli Leijen; Auli Toom;
Open Access  
Published: 01 Nov 2020 Journal: Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, volume 8, pages 85-110 (eissn: 2346-562X, Copyright policy )
Publisher: University of Tartu
Country: Finland
Abstract
Tänapäeva maailm eeldab, et kõik professionaalid pööravad järjepidevalt tähelepanu oma teadmiste ja oskuste arendamisele. Hariduse valdkonnas rõhutatakse, et õpetaja pidev professionaalne areng on ühtlasi ka jätkusuutliku ja nüüdisaegse haridussüsteemi alus. Samas ei ole piisavalt uurimusi, et seletada, millised meetodid on õpetajate toetamiseks kõige sobivamad. Siinses artiklis uuritakse, kuidas tajuvad õpetajad professionaalse arengu eri etappidel suunatud refleksiooni protseduuri kasutegureid ja kitsaskohti. Uurimuses osales 21 õpetajakoolituse üliõpilast ja 80 õpetajat. Uurimuses keskenduti osalejate hinnangutele, mille kohta koguti andmeid grupiarutelude ja -intervjuudega ning mida analüüsiti temaatilist analüüsi kasutades. Kokkuvõttena tuuakse välja, kuidas rakendada suunatud refleksiooni protseduuri õpetajate toetamiseks professionaalse arengu eri etappidel. Summary
Subjects by Vocabulary

Microsoft Academic Graph classification: Physics Optics business.industry business Reflection (mathematics)

Library of Congress Subject Headings: lcsh:Education (General) lcsh:L7-991

Medical Subject Headings: education

Subjects

suunatud refleksiooni protseduur, õpetaja professionaalne areng, refleksioon, 516 Educational sciences, guided reflection procedure, teacher's professional development, reflection

Related Organizations
Download fromView all 4 sources
lock_open
Eesti Haridusteaduste Ajakiri
Article
License: cc-by-nc-nd
Providers: UnpayWall