publication . Part of book or chapter of book . Book . Contribution for newspaper or weekly magazine . Article . 2014

EMPLOYER BRANDING

Pauline Drury;
Open Access
  • Published: 16 Jul 2014
  • Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden
  • Country: Colombia
Abstract
W dobie zmieniającego się świata coraz większą uwagę przywiązuje się do wizerunku przedsiębiorstwa. To, aby był on postrzegany, jako silny i pozytywny zależy w głównej mierze od tego, jakie działania podejmuje firma. Obecnie nie wystarczy działać i dopasowywać się do rynku. Należy się przede wszystkim wyróżniać i tak budować wizerunek, aby ludzie chcieli pracować w danej firmie, a nie w innej i starali się o to, by to właśnie ich przedsiębiorstwo wybrało. Nie jest łatwo zdobyć najlepszego pracownika, utalentowanego, zaangażowanego i ambitnego. Doprowadzenie do sytuacji, w której pożądani kandydaci idealnie wpisujący się w profil będą starać się o stanowisko w pr...
Subjects
free text keywords: Organizational Behavior and Human Resource Management, Marca, Estrategia, Employeer, Branding, Motivación, Talento Humano, Marca, Estrategia, Employeer, Branding, Motivación, Talento Humano, Employeer Branding, Revista GEON, Gestión, Work experience, Resizing, Employer branding, Originality, media_common.quotation_subject, media_common, Business, Human resources, business.industry, Attractiveness, Corporate branding, Public relations, Marketing, Workforce
Related Organizations
Open Access
Zenodo
Article . 2014
Provider: Datacite
Open Access
Zenodo
Article . 2014
Provider: Datacite
Open Access
ZENODO
Article . 2014
Provider: ZENODO
Closed Access
http://link.springer.com/conte...
Part of book or chapter of book . 2016
Provider: Crossref
Any information missing or wrong?Report an Issue