publication . Article . 2017

Trends of development of monolingualism and bilingualism in the educational policy of the United States

Bakhov, Ivan;
Open Access Ukrainian
  • Published: 21 Feb 2017
  • Publisher: Educational Space of Unkraine
Abstract
У статті представлений аналіз політики монолінгвізму на противагу політиці білінгвізму в мовній політиці США. Розглядається історичні передумови, проблеми та механізми реалізації політики монолінгвізму в поліетнічній державі, результат якої спрямований проти культурного різноманіття іммігрантських та міноритарних мов. Поведінкова і мовна асиміляція іммігрантів представлена як неминуча складова культурної асиміляції в домінуюче суспільство в результаті визнання англійської мови як мови рівних можливостей. Ключові слова: білінгвізм, монолінгвізм, ідеологія, політика, освіта, США, полікультурний, домінуюча мова, асиміляція, державна мова.
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue