Kaya Yüzey Renklerinde Bozuşma Sonucu Oluşan Değişimin İncelenmesi

Article English OPEN
GOKAY, Mehmet Kemal;
(2018)

Kayaçları ve onları oluşturan mineralleri tanımlama işleminde, gözlenen kayaç ve mineral yüzey renklerinin farklılığı, onları tanımlama işleminde önemli bir yer tutmaktadır. Kaya kütleleri bulundukları lokasyonlarda, derinliklerde veya yeryüzünde, farklı etkilerden dola... View more
Share - Bookmark