publication . Article . 2017

(2+1) Boyutlu difüzyon denkleminin eşdeğerlik grupları

Saadet Özer;
Open Access
  • Published: 01 Dec 2017
  • Publisher: Sakarya Üniversitesi
Abstract
Bir diferansiyel denklemler grubu keyfi fonksiyonlar,parametreler içeriyorsa, elimizde aynı yapıda diferansiyel denklemler ailesivar demektir. Klasik fiziğin hemen hemen tüm alan denklemleri, içerdiğiparametrelerin farklı yapıları  için,değişik malzemeleri temsil eder. Eşdeğerlik grupları, verilen bir diferansiyeldenklem ailesini değişmez bırakan dönüşüm grupları olarak tanımlanır. Bunedenle diferansiyel denklem ailelerinin eşdeğerlik grupları, aynı aileye ait,farklı denklemler arası ilişkileri inceleme açısından önemli bir çalışmaalanıdır. Bu çalışmada, lineer olmayan difüzyon denklemin eşdeğerlik grupları, Lie grupları uygulamasıçerçevesinde incelenmiş ve sonu...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Equivalence groups,Lie groups,Diffusion equation, Eşdeğerlik Grupları,Lie Grupları,difüzyon denklemi, Philosophy, Arithmetic, Humanities
Any information missing or wrong?Report an Issue