A Mody Type 2 Case With pHis 317 Pro Mutation

Article OPEN
BİNİCİ, Doğan Nasır; TİMUR, Özge; TURHAN, Aykut; ŞENYİĞİT2, Abdülhalim; FİLİZ, Murat; KİPER, Tuğba;
(2017)

Genç yaşta ortaya çıkan erişkin tip diyabet [Maturity- onset Diabetes of the Young (MODY)], otozomal dominant kalıtılan nadir bir diyabet türüdür. Tüm diyabet olgularının %1-2’sini oluşturur. MODY tip diyabet olgularının çoğunluğu yanlışlıkla tip 1 veya tip 2 diyabet ta... View more
Share - Bookmark