publication . Article . 2016

ECONOMIC GEOGRAPHY, TOURISM, SUGGESTION OF HEALTHCITY ANDMEDICALPARK

KALYONCU, Kahraman;
Open Access
  • Published: 01 Jun 2016
  • Publisher: Dicle Üniversitesi
Abstract
Genelde ülkeler arasında şu farklılıklar ifade edilir: ülkeler beşeri ve fiziksel sermaye birikimi, teknoloji düzeyi, üretim gücü yönlerinden çok farklı durumdadırlar ve buna bağlı olarak ta ülkeler insan gücü, eğitim- öğretim, yaratıcılık açılarından çok farklı düzeydedir. Neticede, bu farklılıklar verimlilikte ve etkinlik düzeyinde, nitelikli mal ve hizmet üretebilme gücünde ülkeler arasında farklılık gösterir. Bu nedenle, teknokent olgusunu barındıran ve ayrıca yeni bir yaşam alanı barındıran SAĞLIKKENT ve MEDİKALPARK önerisi sunulmuştur. Bunun temel nedeni gezi turizminin maliyetinin fazla, getirisin az olması ve bu turizmin stratejik bir ürün olmamasıdır. B...
Subjects
free text keywords: Ekonomik Büyüme, Ekonomik Coğrafya, Turizim, Sağlıkkent, ve Medikalpark
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2016

ECONOMIC GEOGRAPHY, TOURISM, SUGGESTION OF HEALTHCITY ANDMEDICALPARK

KALYONCU, Kahraman;