publication . Article . 2017

GÖÇ HAREKETLERİ VE MEDYADA GÖÇMEN HABERLERİ

UÇAK, Olcay;
Open Access
  • Published: 01 Nov 2017 Journal: issn: 2548-0200, eissn: 2548-0200, Copyright policy
  • Publisher: Istanbul Aydin University
Abstract
Günümüzün en önemli sorunlarından biri haline gelen göç sorunu ve ona bağlı olarak gelişen insan ticareti suçu acilen önlem alınması gereken bir sorundur. Bu sorun, aynı zamanda uluslararası boyutta kurulacak işbirliğiyle çözüm bekleyen bir konudur. Türkiye’nin göçmen politikası konusunda uyum ve harmonizasyon görüşlerini içeren araştırmaların medyada doğru metinlerle duyurulması önemlidir. Ancak araştırmalara göre, popüler medya tarafından mülteci ve sığınmacıların ulusal birlik için tehdit oluşturduğu mesajları verilmektedir. Bazı haberlerde ise medya, sığınmacıların devletlerarası ilişkilerde çeşitli zorluklara neden olduğu ve ekonomik göçmenlerin yerli vatan...
Subjects
free text keywords: Immigration Movement, Migrant, Refugee, Asylum Seeker, Temporary Protection, Integration, Göç Hareketleri, Göçmen, Mülteci, Sığınmacı, Geçici Korunma, Entegrasyon
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2017

GÖÇ HAREKETLERİ VE MEDYADA GÖÇMEN HABERLERİ

UÇAK, Olcay;