Türkiye’deki Akademik Araştırma Dergilerinde Muhasebe Alanında Yazılmış Makalelerin Analizi: 2000-2008

Article OPEN
ÖNCE, Saime; BAŞAR, Banu;
(2010)
  • Publisher: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
  • Journal: issn: 2146-3042, eissn: 2146-3042
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Muhasebe, dergi, süreli yayın, makale, makale analizi. | Accounting, journal, periodical, article, article analysis.

Bu çalısmanın amacı Türkiye’deki akademik arastırma dergilerinde basılmıs olan muhasebe ile ilgili makalelerin analizinin yapılması ve buna bağlı olarak eğilimlerin saptanmasıdır. Toplanmıs olan ve veri olarak kabul edilen makaleler, Finansal Muhasebe, Yönetim ve Maliye... View more
Share - Bookmark