publication . Article . 2016

Bitlis Etnografya Müzesi'nde Bulunan Geleneksel Giysiler

SÖKMEN, Sultan;
Open Access Turkish
  • Published: 11 Jan 2016
  • Publisher: Süleyman Demirel University
Abstract
Bu çalışmada, Bitlis Etnografya Müzesi'nde sergilenmekte olan geleneksel giysilerin kumaş, renk, süsleme ve teknik özelliklerinin tanıtımı amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilgili makamlardan yazılı izin alınarak müze vitrinlerinde sergilenmekte olan ve depolarda koruma altına alınan giysilerin fotoğrafları çekilmiş, gerekli ölçümleri yapılarak teknik özellikleri belirlenmiş, hammadde ve süsleme özellikleri incelenmiştir. Müzede bulunan geleneksel giysi örnekleri yeterince zengin olmadığından ve Bitlis yöresinin tüm geleneksel giyim unsurlarını yansıtmadığından, tespit edilen giysiler ayrıntılı olarak sınıflandırılamamış, kadın giysileri, erkek giysileri...
Subjects
free text keywords:  Bitlis,  Museum,  Traditional  Clothes,  Bitlis  Female  Clothes,  Bitlis  Male  Clothes.  
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2016

Bitlis Etnografya Müzesi'nde Bulunan Geleneksel Giysiler

SÖKMEN, Sultan;