VARLIK VERGİSİ VE MERSİN UYGULAMASI

Article OPEN
ÇANAK, Erdem;
(2016)

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmemekle birlikte savaşın bütün sıkıntılarını yaşamıştır. Hatta bu sırada 1 milyona yakın vatandaşını da silâhaltına almıştır. Ülkenin çalışan ve üretim yapan nüfusunun silâhaltına alınması ise üretimde ciddi düşüşlere sebebiyet vermişt... View more
Share - Bookmark