publication . Article . 2017

An analysis on Public Service Announcements (PSA) within the scope of Elaboration Likelihood Model: Orange and Hazelnut Consumption Samples

Bical, Adil; Yılmaz, R. Ayhan;
Open Access
  • Published: 30 Nov 2017
  • Publisher: İnönü Üniversitesi
Abstract
Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli Çerçevesinde KamuSpotlarının İncelenmesi: Portakal ve Fındık Tüketimine Yönelik ÖrneklerÇalışmanın amacı, Türkiye’de yayınlanan kamu spotlarındaikna sürecinin nasıl işlediğini fındık ve portakal tüketimine yönelik örnekler  üzerinden açıklamaktır.  Petty ve Cacioppo’nun AyrıntılandırmaOlasılığı Modeli (AOM) kapsamında ikna süreci merkezi ve çevresel yön olmaküzere iki yönlü işlemektedir: Çalışmada, gıda kategorisinden iki farklı ürününtüketilmesine yönelik kamu spotu mesajının hangi yönde işlediğinin ortayaçıkarılması amacıyla derinlemesine görüşme yapılmıştır. Araştırma sonunda eldeedilen bulgulara göre, katılı...
Subjects
free text keywords: Elaboration Likelihood Model,Public Service Announcements,Public Service Advertisements,Persuasion, Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli,Kamu Spotları,ikna
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue