publication . Article . 2017

Consumer Behavior and Social Media Marketing: A Research on University Student

NARCI, Muhammed Talha;
Open Access
  • Published: 30 Sep 2017 Journal: Ekonomik Teori ve Analiz Dergisi, volume 2, pages 279-307 (eissn: 2548-0707, Copyright policy)
  • Publisher: Bulletin of Economic Theory and Analysis
Abstract
Sosyal medyamecraları, sunduğu hizmetlerle son dönemlerde en çok vakit geçirilen ortamlarınbaşında yer almakta ve kullanıcı sayısı hızla artmaktadır. Sosyal medyaortamlarının kullanıcı sayısının fazlalığı işletmeleri bu ortamlara yöneltmekteve bu sayede kurumlar, tanıtım ve pazarlama çalışmalarını yaparak geniş kitlelereulaşabilmektedir. Diğer yandan sosyal medya ortamları sayesinde tüketiciler,ihtiyaçlarına yönelik bilgiyi toplayabilmekte, firmaların sosyal medyahesaplarından ürün ve hizmetlerle ilgili birinci ağızdan bilgi alabilmektedir.Bu çalışmada,sosyal medya pazarlamasının üniversite öğrencilerinin satın alma karar sürecinenasıl etki ettiğini belirlemek t...
Subjects
free text keywords: Social media, Business, Purchasing, Purchasing decision, Social media marketing, Advertising, Consumer behaviour, Social Media,Social Media Marketing,Consumer,Consumer Behavior,Purchasing Decision, Sosyal Medya,Sosyal Medyada Pazarlama,Tüketici,Tüketici Davranışı,Satın Alma Kararı.
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2017

Consumer Behavior and Social Media Marketing: A Research on University Student

NARCI, Muhammed Talha;