publication . Article . 2007

GÖRME ENGELLİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI

KARATAŞ, Kasım; DUYAN, Veli;
Open Access Turkish
  • Published: 01 May 2007
  • Publisher: Engelliler Federasyonu
Abstract
Bu araştırmanın temel amacı görme engelli ilköğretim öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri, özür durumları, okul yaşamı ve sosyal desteğe sahip olup-olmaları ile benlik saygısı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Görme engelli ilköğretim öğrencilerinin benlik saygıları ile araştırmada ele alınan sosyo-demografik özellikleri ve özür durumları arasında bir ilişki ortaya konulamamıştır. Anneleri çalışmayan ve ailede başka engelli bireyin var olduğunu belirten ilköğretim öğrencilerinin benlik saygısı puanları, diğerlerinden anlamlı bir biçimde daha yüksektir. Okula zamanında başlayan çocukların benlik saygısı düzeyi erken ya da geç başlayan iki gruptan da yükse...
Subjects
Medical Subject Headings: education
free text keywords: disability, visually impaired, self-esteem, social support, özürlülük, görme engelli, benlik saygısı, sosyal destek
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue