publication . Article . 2018

Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıkları

Ercan Gürültü; Levent Deniz;
Open Access
  • Published: 15 Mar 2018 Journal: Kastamonu Eğitim Dergisi, volume 26, pages 355-367 (issn: 1300-8811, Copyright policy)
  • Publisher: Kastamonu Egitim Dergisi
Abstract
Bu araştırmanınamacı, lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıklarının incelenmesidir.Araştırmanın örneklemini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Eyüpilçesindeki 6 farklı okulda öğrenim gören 473 öğrenci oluşturmuştur.Öğrencilerin sosyal medya bağımlılıklarını belirlemek amacıyla Tutgun Ünal veDeniz (2015) tarafından geliştirilen “Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği”kullanılmıştır. Araştırmada genel olarak lise öğrencilerinin sosyal medyayaorta seviyede bağımlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca lise öğrencilerininsosyal medya bağımlılıklarının cinsiyet, okul türü, sınıf seviyesi, sosyalmedya kullanım yılı, günlük ortalama internet kullanım süresi gibi de...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Social Media,Social Media Addiction,High School Students, Sosyal medya,Sosyal medya bağımlılığı,lise öğrencileri, Social media addiction, Social media, School type, Internet use, Academic term, Social psychology, Psychology, Class level
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue