Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıkları

Article Turkish OPEN
Deniz, Levent; Gürültü, Ercan;
(2018)

Bu araştırmanınamacı, lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıklarının incelenmesidir.Araştırmanın örneklemini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Eyüpilçesindeki 6 farklı okulda öğrenim gören 473 öğrenci oluşturmuştur.Öğrencilerin sosyal medya bağımlılıklar... View more
Share - Bookmark