publication . Article . 2016

An Investigation on Properties of Transparent Concretes

TOPÇU, İlker Bekir; UYGUNOĞLU, Tayfun;
Open Access
  • Published: 01 Apr 2016
  • Publisher: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Abstract
Saydam beton, kompozitiçerisine gömülü ışık geçiren elemanlar nedeniyle optik özelliklere sahipçimento esaslı bir yapı malzemesidir. Buçalışmada, saydam betonun tasarımı, mekanik özelikleri, içeriğindeki optikfiberlerin ışığı geçirme özellikleri ve kullanım alanları tartışılmıştır.Literatür taraması olarak gerçekleştirilen bu çalışmada, saydam betonun ışığıemme, iletme, iletimdeki mekanizma ve kayıplar üzerindeki araştırmalar üzerindedurulup, gösterdiği dayanım, kullanılan malzemeler ve oranları hakkında bilgiverilmiştir. Sonuçta, saydam betonların yapılarda kullanımıyla, ışık kaynağıolarak güneşten yararlanmak suretiyle yapılardaki aydınlatma güç tüketiminiazal...
Subjects
free text keywords: Transparent concrete,optical fiber,structural properties, Saydam beton,optik fiber,yapısal özelik
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue