Güney Asya’dan Ortaya Çıkan Tebliğ Cemaati ve Cemaat-i İslami’nin Karşılaştırmalı Analizi

Article Turkish OPEN
Ullah, Rahmat;
(2018)
  • Publisher: Aksaray Üniversitesi
  • Journal: issn: 1308-7525, eissn: 1308-7525
  • Subject: Güney Asya,İslami Hareketler,Tebliğ Cemaati,Cemaat-i İslami | South Asia,Islamic Movements,Tablighi Jamaat,Jamaat-i Islami

Yirminci yüzyılda ortaya çıkan ve günümüzdeİslam hareketleri arasında popüler hareketi olarak kabul edilen Tebliğ Cemaative Cemaat-i İslami Güney Asya’dan çıkmıştır. İngiliz sömürge altında kalandönemin Hint alt kıtasında 1927’de Muhammed İlyas al-Kandhlavi tarafındanTe... View more
Share - Bookmark