publication . Article . 2003

Morchella conica (Pers.) Boudier Ve Suillus luteus (L.) S. F. Gray Makrofunguslarının Antimikrobiyal Aktiviteleri

DUMAN, Rüstem; DOĞAN, Hasan Hüseyin; ATEŞ, Ali;
Open Access
  • Published: 01 Jun 2003
  • Publisher: Selcuk University
Abstract
Bu çalışmada, iki makrofungus türünden [ Morchella conica (Pers.) Boudier ve Suillus luteus (L.) S. F. Gray ] çeşitli çözgenler yardımıyla elde edilen ekstrelerin farklı test mikroorganizmalarına karşı antimikrobiyal etkileri Disk Difüzyon metodu ile ölçülmüştür. Bulgularımıza göre; Morchella conica’ nın kloroform ekstresinin Sarcina lutea ATCC 9341’ ya, etanol ekstresinin Streptococcus salivarius RSHE 606’a, Suillus luteus’un etanol ekstresinin de Streptococcus mutans NCTC 10449 bakteri kültürüne karşı mukayese antibiyotiğine göre düşük bir antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir. Diğer ekstreler ise test mikroorganizmalarının hiç birine karşı dik...
Subjects
free text keywords: Makrofunguslar, Antimikrobiyal Aktivite, Macrofungi, Antimicrobial activity
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue