WEB TASARIMININ ÖNEMİ: DESTİNASYON WEB SİTELERİNİN GÖRSEL TASARIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Article OPEN
Fırlar, Belma; Okat Özdem, Özen;
(2013)
  • Publisher: Ordu Üniversitesi
  • Journal: issn: 1309-9302, eissn: 1309-9302
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Web Tasarımı, Görsel Tasarım, Destinasyon Pazarlama, Turizm, Pazarlama İletişimi | Web Design, Visual Design, Destination Marketing, Tourism, Marketing Communication

Literatüre bakıldığında, web sitelerinin etkinliklerine dair yapılan araştırmaların yoğun olarak sitelerin içeriğine yöneldiği; fonksiyona yönelik incelemelerin çoğu zaman yüzeysel olarak gerçekleştiği görülmektedir. Oysa bir web sitesinin etkinliğinin tam anlamıyla ort... View more
Share - Bookmark