Muhasebede Çİft Taraflı Kayıtlama ve Kİtab-us Sİyakat

Article OPEN
Örten, Remzi; Kurt, Ganite; Torun, Salih;
(2011)
  • Publisher: Oktay Güvemli Muhasebe ve Finans Tarihi Vakfı (MUFTAV)
  • Journal: Sayı: 1 (issn: 2146-4928, eissn: 2651-3870)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Çift taraflı kayıt sistemi, Kitab-us Siyakat, Merdiven metodu | Accounting, Double Entry Bookkeeping, Stairs Method.

Muhasebenin insanlığın var olduğundan beri uygulandığı bilinmektedir. Muhasebenin tarihi gelişimi incelendiğinde muhasebede kullanılan kayıtlama yöntemlerini tek taraflı ve çift taraflı kayıtlama olarak özetlemek mümkündür. Bunlardan ilk kullanılanı tek taraflı kayıtlam... View more
Share - Bookmark