UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE’ HABERCİLİĞİNDE ÇERÇEVELEME: FİLİPİNLER ÖRNEĞİ

Article Turkish OPEN
Geçer, Ekmel; Mahinay, Krizza Janica;
(2018)
  • Publisher: Sakarya University
  • Journal: issn: 2602-3016, eissn: 2602-3016
  • Related identifiers: doi: 10.17550/akademikincelemeler.357562
  • Subject: Filipinler,İnsan Hakları,Uyuşturucu Karşıtı Kampanya,Medya Çerçeveleme | Filipino,Media Frames,Anti-drug Campaign,Human Rights

Filipinler devlet başkanı Rodrigo Duterte uyuşturucu ile mücadele yöntemlerindeki tartışmalar nedeniyle ulusal ve uluslararası boyutta nam kazanmıştır. Bu nedenle, elinizdeki çalışma uyuşturucu ile mücadele haberciliğinde kullanılan çerçeveleri belirlemeyi amaç edinmişt... View more
Share - Bookmark