Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Bilgilerini Günlük Hayatla İlişkilendirebilme Düzeyleri

Article OPEN
Yadigaroğlu, Yrd. Doç. Dr. Mustafa; DEMİRCİOĞLU, Doç. Dr. Gökhan; DEMİRCİOĞLU, Doç. Dr. Hülya;
(2017)

Fen eğitiminin temel amaçlarındanbiri, öğrencilerin fen okur-yazarı olmalarını sağlayarak onları günlükyaşantılarında karşılaştıkları fen olaylarına anlam vermelerine yardımcıolmaktır. Günlük hayatla ya da bağlamı ile ilişkilendirilmeyen bilgi öğrencininzihninde her zam... View more
Share - Bookmark