TÜRKİYE’DE ÖLÜM KAYITLARINA İLİŞKİN SORUNLAR: ANNE ÖLÜMLERİ ÖZELİNDE NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA

Article OPEN
ERGÖÇMEN, Banu Akadlı; YÜKSEL, İlknur;
(2016)

Bu makalede, defin kayıtlarının bildirimlerine ilişkin aksaklıklar, anne ölümleri kayıtlarıözelinde, Ulusal Anne Ölümleri Çalışması’nın niteliksel aşamasından elde edilen veri temelalınarak yapılmıştır. Makalenin amacı, kentsel ve kırsal alanlarda defin kayıtlarından so... View more
Share - Bookmark