Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemi İle İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi

Article OPEN
Aktaş, Rabia; Karğın, Sibel; Karğın, Mahmut;
(2012)
  • Publisher: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
  • Journal: issn: 2146-3042, eissn: 2146-3042
  • Subject: Nakit Akış Tablosu, Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemi, Nakit Akışı Profili, TMS 7 | Statement of Cash Flows, Cash Flow Patterns Method, Cash Flow Profile, IAS – TMS 7

Statement of cash flows that presents important information about firm’s power of cash generation and cash consumption is a reliable source of information for financial statement users. Therefore, financial reporting standards require cash flow statement to be reported ... View more
Share - Bookmark