Kamu Yönetiminde COBIT-5 Çerçevesinde Risk Yönetimi: Türkiye’de Kalkınma Ajansları Özelinde Bir Analiz

Article Turkish OPEN
EFE, Ahmet; (2016)
  • Publisher: Ahmet AKÇAY
  • Journal: issn: 2458-8628, eissn: 2458-8628

Bu çalışmamızda kurumsal risk yönetiminin bölgesel kalkınma dinamiklerinde  uygulanabilirliği kalkınma ajansları sorunları üzerinden araştırılmaktadır. Kalkınma ajanslarının (KA) iç denetim ve iç kontrol sistematiğindeki sorunlar kurumsal ve bölgesel düzlemde risk optim... View more
Share - Bookmark