ARDUİNO TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK TARLA İÇİN RADYASYON KAPI KONTROLÜ TASARIMI

Article OPEN
KAYAALP, Kıyas; ÖZKORUCUKLU, Suat; (2015)
  • Publisher: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
  • Journal: issn: 1309-1220, eissn: 1309-1220
  • Subject: Arduino, Parçacık Hızlandırıcıları, Radyasyon Güvenliği, Radyasyon Kapı Kontrolü | Arduino, Particle Accelerator, Radiation Safety, Control of Radiation Door

Günümüzde, dünyanın bazı ülkelerinde sayıları binlerle ifade edilebilen, hızlandırıcı merkezleri farklı bilim dallarına (Fizik, Tıp, Genetik, Arkeoloji, Ulusal Güvenlik, Enerji Üretimi, Madencilik, vb.) hizmet etmektedir. Hızlandırıcı merkezleri operasyonları nedeniyle ... View more
Share - Bookmark