Biperiden kullanımıyla ilişkili deliryum tablosu; Olgu sunumu

Article Turkish OPEN
Bozkurt, Hasan; Tabak, Seda; Şahin, Serkan;
(2016)

Bu yazıda distoni tedavisi için parenteral olarak verilen biperiden sonrası deliryum tablosu gelişen bir çocuk olgunun sunulması amaçlanmıştır. Olgumuz yazında çocuk yaşta biperiden ile ilişkili ilk deliryum olgusudur.
Share - Bookmark