Biperiden kullanımıyla ilişkili deliryum tablosu; Olgu sunumu

Article Turkish OPEN
Bozkurt, Hasan ; Tabak, Seda ; Şahin, Serkan (2016)
  • Publisher: Resul Yılmaz
  • Journal: (issn: 2147-6470, eissn: 2147-6470)
  • Related identifiers: doi: 10.21765/pprjournal.219192
  • Subject: Deliryum, biperiden, çocuk

Bu yazıda distoni tedavisi için parenteral olarak verilen biperiden sonrası deliryum tablosu gelişen bir çocuk olgunun sunulması amaçlanmıştır. Olgumuz yazında çocuk yaşta biperiden ile ilişkili ilk deliryum olgusudur.
Share - Bookmark