publication . Article . 2018

Geleneksel ve Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Yöntemlerine Genel Bir Bakış

Demirbaş, Esra;
Open Access English
  • Published: 18 Jan 2018
  • Publisher: İstanbul Umut Hareketi Derneği
Abstract
Ağızdan ağıza iletişim (WOM-word of mouth); tüketicilerin, bir ürün, hizmet veya kurumlailgili çoğunlukla memnun kalmadıkları veya beğendikleri hususları diğer kişilere iletmek üzerekullandıkları resmi olmayan bir iletişim yoludur.Bazı özel ürün kategorilerinde ve özellikle de hizmet sektöründe, müşterilerin satın alım öncesiWOM’dan etkilenip karar verdikleri düşünülmektedir. Globalleşen ve gelişen iletişim teknolojilerineticesinde WOM’un gittikçe artan önemi ve kurumların performansını etkileyen kritik bir konuhaline gelmesine bağlı olarak, bu konuda literatürde farklı çalışmalara yer verilmiştir. Teknolojikgelişmeler, WOM iletişim mecralarını artırmış ve elekt...
Subjects
free text keywords: geleneksel wom,e-wom,pazarda engin bilgi sahibi,lider görüşlü,bilgi arayan,bilgi sağlayan, WOM,E-WOM,Market Maven,Opinion Leader,Information Seeker and Provider
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue